20180510

Nitka
Modelka - Beata Skoczylas

20180504

Wiatraki

Modele: Kasia Krasnoborska, Mirek Machłajewski