20111205

...

Wisia zasnęła dziś o godzinie 9,15.
Dziękuję wszystkim, którzy wspierali ją w ostatnim czasie.