20130111

Życzenia
W rolach głównych moi wspaniali modele: Pan Kazio Tarasiewicz i Pani Janina Aleksandrowicz.