20120421

Wystawa na Łotwie

Zdarzyła mi się wystawa w Daugavpils na Łotwie. Szkoda, że nie mogłam pojechać.
Dziękuję organizatorom, szczególnie pani Zannie.
o wystawie
zdjęcia
film